Oprema

V fazi načrtovanja projekta nudimo idejno in detajlno projektiranje, opcionalno z uporabo 5D tehnologije inženiringa.

V štartu projekta nudimo pripravo (RFQ) razpisne dokumentacije, svetovanje v času sklepanja pogodb.

V fazi izvajanja projekta nudimo upravljanje in nadzor montaže ter zagon projektov in sicer:

Sisteme za sprejem, skladiščenje in distribucijo produkta

Sisteme za pasterizacijo, separacijo in odzračevanja produkta

Sisteme za mešanje in homogenizacijo produkta

Sisteme za membransko separacijo

Sisteme za fermentacijo, hlajenje in ogrevanje produkta

Sisteme za mešanje in doziranje produkta

Sisteme za pripravo in distribucijo energentov

Sisteme za varčevanje vode, energije, izdelkov in čistilnih sredstev

Sisteme za pripravo vode

Sisteme za avtomatizirano pranje (CIP/SIP)

Meni