Bering Inženiring 

Koncipiranje projekta

Koncipiranje projekta skupaj z naročnikom

Konzultiramo vas za tehnično in tehnološko področje. Koncipiranje ali Idejna zasnova projekta pomaga strankam razjasniti vprašanja, kot so:

 • Kateri izdelki se lahko / bomo proizvajali? Katera kvaliteta proizvodov je primerna? V kakšnem pakiranju?
 • Kako lahko izboljšamo obstoječe proizvodne procese?
 • Ali lahko zmanjšamo potrebo po vodi, energiji, čistilnih sredstvih, kot tudi znižamo odpadke proizvoda?
 • Kako lahko zmanjšamo tveganja kakovosti?
 • Kako lahko uporabljamo podatke iz obstoječih nadzornih sistemov za izboljšanje upravljanja proizvodnje?
 • Ali je naša oprema ustrezno vzdrževana?

Neodvisni tehnični pregled in analiza obstoječega proizvodnega procesa

Analiza obstoječih proizvodnih procesov se lahko izvede:

 • kot začetna faza v okviru projekta “na ključ”. 
  Odločitev za ta pristop nudi nižjo ceno, ker je pregled del celotnega projekta in se ne zaračunava posamično.
 • kot samostojna storitev.
  Izvedba pregleda kot ločene storitve se zaračuna posebej, vendar stranki ponuja možnost s projektom nadaljevati, ne glede na rezultate pregleda.

Naš pristop

check

Pregled obstoječe tehnične dokumentacije – cca 2 tedna, odvisno od velikosti objekta

check

Ogled opreme na terenu – cca 5 dni, odvisno od velikosti objekta

check

Poročilo in zaključna predstavitev za vodstvo

Strokovne storitve

Zakaj vključevati zunanjega strokovnjaka?

Zaupni pregled procesov inženiringa in ocena procesov z strani neodvisnega izkušenega strokovnjaka lahko nudi visoko dodano vrednost na področjih identifikacije prednostnih področji za razvoj in optimizacijo z stališča pridobitve takojšnje in dolgoročne koristi za podjetje.

Izkušeni inženirji

 • Opredelijo možna področja uvedbe efikasnih sodobnih praks z namenom zmanjšanja stroškov proizvodnje ter izboljšanja konkurenčnosti podjetja.
 • Izvedejo tehnično svetovanje za vprašanja, ki so povezana s tehnologijo.

Osredotočeni smo na:

Optimizacijo tehnoloških procesov na področjih:

 • Priprava vode / filtracijski sistemi
 • Sisteme CIP (ročne in avtomatizirane, centralne in mobilne) zahtevane ravni higiene
 • Sprejem mleka, filtracija in hlajenje
 • Shranjevanje in distribucija proizvoda
 • Dogrevanje, separacija, odzračevalni procesi
 • Mešanje in homogenizacija proizvoda
 • Filtracija, membranske separacija za mlečni proizvodi
 • Fermentacija, hlajenje, mešanje, doziranje dodatkov za mlečne proizvode
 • Priprava in distribucija energentov

Vzdrževanje, servis in podpora

Analiziramo in predlagajo izboljšave glede vzdrževanja opreme, storitev in drugih postopkov in praks, ki zagotavljajo nemoten proces proizvodnje in znižanje celotnih proizvodnih stroškov.

Kakovost

Analiziramo obstoječe stanje procesa in opreme ter pripravljamo predloge z namenom doseganja zahtevane stopnje kakovosti ter zmanjšanja tveganj kakovosti.

Okolje

Analiziramo obstoječe stanje procesa in opreme ter pripravljamo predloge za izboljšanje okoljevarstvenega stanja in sicer porabe vode in energije, ki omogočajo zmanjšanje skupnih proizvodnih stroškov.

Upravljanje z podatki

Analiziramo obstoječe stanje procesa in opreme ter pripravljamo predloge za izboljšanje procesov planiranja in monitoringa proizvodnje ter natančnosti načrtovanja teh procesov. Svetujemo za primeren nivo avtomatizaciji.

Avtomatizacija

Analiziramo obstoječe stanje procesa in opreme ter pripravljamo predloge za optimizacijo avtomatizacije proizvodnje v skladu s strateškimi cilji in proračunom.

Naš pristop

check

Pridobitev podatkov in ugotovitev izhodiščnega stanja (as-is status). Ugotavljanje ozkih grl in določanje prioritetov možnih izboljšav skupaj s stranko

check

Priprava seznama možnih izboljšav

check

Ugotovitev potreb po investicijah in njihove izplačljivosti

check

Določanje cilja – ugotavljanje in razvrstitev aktivnosti v skladu z prioritetami

check

Priprava terminskega načrta

check

Izvedba planiranih aktivnosti

Meni